Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

Ankara Kira Avukatı

Kira & Kiracı Hukuku Avukatı

Kira ilişkileri, hem ev sahipleri hem de kiracılar için önemli meseleler içerir. Kiracıların ve ev sahiplerinin haklarını korumak ve kira süreçlerini düzenlemek için kira hukuku büyük bir rol oynar. Ankara gibi büyük bir şehirde, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar kaçınılmaz olabilir. Bu noktada, Ankara’da kiracı avukatı olarak deneyimli isimlerden biri olan Yunus Soysal devreye giriyor.

Ankara ve ilçelerinde avukatlık görevini icra eden Yunus Soysal, sizlerin her anında hukuksal olarak yardımcı olmaktadır.

Özellikle hukuki olarak bir çok alanda çeşitli çalışmalara katılmış ve başarıyla tamamlamıştır.

Ankara Kiracı ve Kira Avukatı Yunus Soysal

Sözleşmenin taraflarının borç yükümü altına girdiği, kiraya veren ile kiracı arasında daimi bir ilişkiyi öngören kira sözleşmelerinde ve kira akdinin yürürlükte kaldığı dönem boyunca taraflar arasındaki kira ilişkisinde oldukça fazla hukuki sorunla karşılaşılmaktadır. Söz konusu uyuşmazlıklar nedeniyle Kiraya veren ve kiracı taraf arasında tahliye davalarından tazminat davalarına kadar geniş bir yelpazede bir çok dava türü ortaya çıkabilmektedir.

Kira hukuku, Borçlar Kanundaki hükümler ile düzenlenmişse de kira hukukunun uygulanmasında yüksek mahkeme kararlarının güncel durumu, hak sahipliğinde ve açılacak davalarda büyük bir rol oynamaktadır. Bu nedenle kira uyuşmazlıklarının meydana gelmesinden önceki süreçte kira avukatından danışmanlık alınarak ihtarname ve temerrüt olgularının iyi değerlendirilmesi ve ileri sürülecek hakkın dava açılmadan önce yasal prosedür çerçevesinde muhtel olmamasına özen gösterilmelidir.

Avukat Yunus Soysal, hem Türk Borçlar Yasasında hem de konuyla ilgili özel yasalarda yapılan bazı düzenlemeler kapsamında kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde tarafların sahip olduğu hakları dikkate alarak vekillik görevini yerine getirerek faaliyet göstermektedir. Avukat Yunus Soysal, kira hukuku konusunda ve Ankara’da yaşadığınız kira anlaşmazlıkları konusunda size profesyonel destek sunarak haklarınızı korumaktadır.

Konut ve çatılı işyeri kirası, adi kira ile hasılat/ürün kirası yönünden, hak ve yükümlülükler, kira sözleşmesinin hitamı ve fesih, kira ile bağlantılı konular kapsamında kefillik, cayma parası, bağlanma parası, ceza koşulu, hapis hakkı, kira tespiti, kira ilişkisi kapsamına giren zararlardan sorumluluk, kira sözleşmesinin düzenlenmesi, uyarlanması, ihtiyaç sebebi ile tahliye yolları ve tazminat konularında gerçekleşen kira uyuşmazlıklarında Ankara Kira Avukatı Avukat Yunus Soysal hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Ankara Kira Avukatı Yunus Soysal, taşınmaz kiralarından ve adi kira ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların yargı mercileri önünde çözülmesine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği sağlamaktadır. Ankara Kira Avukatı Yunus Soysal alanına giren davalarda her tür hukuki süreç takibini yerine getirmektedir. Kira Avukatı ile çalışmak meydana gelmesi muhtemel hak kayıplarının önüne geçilmesinde büyük önem arz etmektedir.

Kira Hukuku Nedir ?

Kira hukuku, kiracıların ve ev sahiplerinin hak ve sorumluluklarını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Kiracılar, güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanına sahip olma hakkına sahiptir. Kiralanan mülkün bakım ve onarımlarının yapılması, sözleşme şartlarının adil olması gibi hususlar kiracı haklarını oluşturan temel unsurlardır.

Kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkiler, kira sözleşmesi ile düzenlenir. Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmasını, kiracının da buna karşılık kira bedeli ödemeyi üstlenmesini içeren bir sözleşmedir.

Kira hukuku, kira sözleşmesinin yapılmasından, uygulanmasına, sona ermesine kadar olan süreci kapsar. Bu süreçte ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları çözmek için kira hukuku kuralları uygulanır. Ankara kira avukatı Yunus Soysal, kira hukuku alanında müvekkillerine profesyonel destek sağlamaktadır. Ankara’nın çözülemeyen kira davalarında uzman destek için sizde iletişime geçebilirsiniz.

Kira Sözleşmesi Nedir ?

Kira sözleşmesi kiracı ve mülk sahibi arasında yapılan, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmasını, kiracının da buna karşılık kira bedeli ödemeyi üstlenmesini içeren sözleşmedir. Kira sözleşmesinin diğer adı kira kontratıdır, bu kontrat ev sahibinin, mülkünü kiracıya bir dönem kullanmak için verdiğini belirten sözleşmedir. Kira sözleşmesi basit bir evrak gibi görünse de, esasında taraflar arasında ilgili mülke ait sorumlulukların yazılı hale getirildiği bir anlaşma olduğundan oluşabilecek herhangi bir anlaşmazlıkta direkt olarak ona başvurulur. Bu anlamda aslında oldukça önemli bir konudur. Ev sahibi ve kiracı fark etmeksizin herkesin bu konu hakkında bilgi sahibi olması önem taşır.

2024 yılında Kira bedeline en fazla yüzde kaç zam yapılabilir ?

Kira artışına getirilen %25 artış oranlı düzenleme, 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tam bir yıl süreyle, yani 1 Temmuz 2024’e kadar geçerli olacaktır. Yani 2024 1 Temmuz’a kadar kira artış oranı %25’dir.

Kira Kontratının Süresi Nedir ?

Türkiye’de kira sözleşmeleri süresi bakımından ikiye ayrılmaktadır;

 • Belirli süreli Kira sözleşmeleri
 • Belirsiz süreli Kira sözleşmeleri

Belirli süreli kira sözleşmeleri, belirli bir sürenin açıkça belirtildiği kira sözleşmelerine denir. En az 1 yıl olmak üzere, mülk sahibi ve kiracı bir süre üstünde anlaşırlar. İsterlerse daha uzun süreli bir kira sözleşmesi de yapabilirler.

Belirsiz süreli kira sözleşmeleri, taraflarca belirli bir kira sözleşme süresinin ortaya konmadığı sözleşme türüdür. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde kira süresi, taraflar her hangi bir bildirimde bulunmadığı sürece devam eder.

Belirli süreli kira sözleşmeleri, kira süresinin bitiminde kendiliğinden sona erer. Kiracı veya kiraya veren, kira süresinin bitiminden önce sözleşmeyi feshetmek isterse, karşı tarafa en az bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmak zorundadır.

Belirsiz süreli kira sözleşmeleri, kiracı veya kiraya veren tarafından feshedilebilir. Kiracı, kiralanan mülkü tahliye etmek istediğinde, kiraya verene en az üç ay önceden yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. Kiraya veren ise, kiracının kira bedelini ödememesi, kiralanan mülkü bozması veya tahliye edilmesi için haklı bir neden bulunması gibi durumlarda, kiracıyı tahliye etmek için dava açabilir.

Neden Ankara Kira Avukatı Yunus Soysal ?

Avukat Yunus Soysal, 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde Kira Hukuku uyuşmazlıklarının çözümünde tarafların sahip olduğu haklar kapsamında vekillik görevini yerine getirerek faaliyet göstermektedir.

Ankara Kira hukuku Avukatı Yunus Soysal tarafından Kira Hukuku Alanında Verilen Dava Hizmetlerden Bazıları Şunlardır:

 • Kiracı Tahliye Davaları
 • Yeni Malikin Gereksinimi Nedeniyle Tahliye Davası
 • İhtiyaç Sebepli Tahliye Davası
 • Kira Uyarlama/Tespit Davası
 • Kiracının Temerrüdü Nedeniyle İcra Takibi
 • Kira Uyarlama Davası
 • Kiralanana Verilen Zarar Nedeniyle Tespit ve Tazminat Davası
 • Kiralananın İlamsız Tahliyesi
 • Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sürecinin Yürütülmesi
 • Kiracı Tarafından Açılacak Yeniden Kiralama Yasağına Aykırılık Nedenli Tazminat Davası
 • Taşınmazın Gösterilmesi İstemli Tespit Davası
 • Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası
 • Dava Öncesindeki Hukuki Süreçte Hukuki Danışmanlık

Kira hukuku, kiracıların ve ev sahiplerinin hak ve sorumluluklarını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Kiracılar, güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanına sahip olma hakkına sahiptir. Kiralanan mülkün bakım ve onarımlarının yapılması, sözleşme şartlarının adil olması gibi hususlar kiracı haklarını oluşturan temel unsurlardır.

Ankara Kira ve Kiracı Avukatı Nedir ?

Ankara Kira ve Kiracı Avukatı, kira hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattır. Kira sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması ve sona ermesi ile ilgili olarak kiracı ve kiraya vereni temsil eder.

Ankara Kira ve Kiracı Avukatı, kira sözleşmesinin hazırlanması aşamasında kiracı veya kiraya verenin hak ve yükümlülüklerini belirlemede yardımcı olur. Kira sözleşmesinin hükümlerinin hukuka uygun olmasını sağlar. Kira sözleşmesinin uygulanması aşamasında ise, kiracı veya kiraya verenin hak ve yükümlülüklerini korumaya çalışır. Kira bedelinin ödenmemesi, kiralanan mülkün bozulması veya tahliye edilmesi gibi durumlarda kiracıyı veya kiraya vereni temsil eder.

Ankara Kira avukatı Yunus Soysal, kira hukuku konusunda uzmanlaşmış ve birçok müvekkilinin haklarını başarıyla koruyan avukat Yunus Soysal, bu konuda size yardımcı olacak güvenilir bir isimdir.

Ankara Kiracı Avukatı: Yunus Soysal’ın Rolü

Ankara’da kiracı avukatı olarak tanınan Yunus Soysal, kira hukuku konusunda uzmanlaşmış ve deneyim kazanmış bir hukukçu olarak bilinir. Soysal, kiracıların haklarını koruma ve savunma konusunda etkili bir rol oynar. Kiracılar için ev sahiplerine karşı yasal destek sağlamak, kira anlaşmazlıklarını çözmek ve gerektiğinde mahkeme süreçlerinde temsil etmek gibi görevleri üstlenir.

Kira Anlaşmazlıkları ve Hukuki Süreçler

Ankara’da kiracı avukatı olarak Yunus Soysal, kira anlaşmazlıklarının çözümünde kapsamlı bir yaklaşım benimser. Kira sözleşmelerinin incelenmesi, kiracıların haklarının belirlenmesi ve anlaşmazlıkların arabuluculuk veya gerektiğinde yasal yollardan çözümü gibi adımlar, hukuki süreçlerin temelini oluşturur.

Kira Avukatı Neden Önemlidir ?

Kira avukatları, hukuki uzmanlık  ve deneyimleri sayesinde kira sözleşmesinin hazırlanması, taraflar arasında uzlaşmanın sağlanması gibi bir çok konuda uzman destek vermektedir. Kira avukatı, kiracı ve kiraya veren arasındaki ilişkileri düzenleyen kira hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattır. Kira sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması ve sona ermesi ile ilgili olarak kiracı veya kiraya vereni temsil eder.

Kira Avukatı Ankara

Kira avukatları, kira hukuku konusunda uzmanlaşmış  ve profesyonel destek veren avukatlara denir. Avukat Yunus Soysal Ankara’da kira hukuku alanında taşınmaz kiralardan ve kira ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların yargı mercileri önünde çözülmesine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği sağlamaktadır. Ankara’da kira hukukunu ilgilendiren davanız için Avukat Yunus Soysal ile çalışmak, meydana gelmesi muhtemel hukuki kayıpların önüne geçilmesinde büyük önem arz etmektedir.

Avukat Yunus Soysal İle İletişime Geçin

Eğer Ankara’da kira hukuku veya kira davalarıyla ilgili sorunlarınız varsa, avukat Yunus Soysal ile iletişime geçmek için www.yunussoysal.av.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Uzman ekibiyle size en iyi hukuki desteği sunacak olan avukat Yunus Soysal, kira konusunda adil bir çözüm elde etmeniz için yanınızdadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Kira hukuku kapsamına giren konularda, kira avukatları profesyonel hizmet vermektedir.

Her davanın kendine özgü özellikleri olduğu için ücretlendirme konusunda belirli fiyatlar konuşmak pek mümkün değildir. Size yardımcı olabilmemiz için detayları paylaşabilir veya bir görüşme ayarlayabilirsiniz.

Kiracının tahliye edilmesi için geçerli bir sebep olması gerekir. Kiracının tahliye edilmesi için geçerli sebepler kira bedelinin ödenmemesi, kiralanan mülkün bozulması, kiraya verenin veya yeni malikin ihtiyacı, taşınmazın yeniden inşası, haklı nedenle iki ihtar gibi sebepler sayılabilir.

Türkiye’de kira sözleşmeleri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299. maddesine göre yapılır. Bu maddeye göre, kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Av. Yunus SOYSAL
Avukata Mı İhtiyacınız Var?

Ankara’da uzun yıllardır görev yapan Av. Yunus Soysal sizlere hukuksal süreçlerde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Telefon

0 (506) 843 20 09

E-posta

info@yunussoysal.av.tr

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.