Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

VERASET İLAMI DİLEKÇE ÖRNEĞİ 2024

Bu makalemizde sizlere Veraset İlamı Dilekçe Örneği paylaşacağız. Ancak önemle belirtmeliyiz ki, Veraset İlamı alınması hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir Miras Avukatınının hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

Veraset İlamı Dilekçe Örneği

 

……………. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

İSTEMDE BULUNAN        : …………………….. (TC:………………..)

VEKİLİ                                   : AV. YUNUS SOYSAL

Kavaklıdere Mah. Havuzlu Sk. No:4/13 Çankaya/ANKARA

KONU                                   : Mirasçılık Belgesi Verilmesi İsteminden İbarettir.

AÇIKLAMALAR                  :             

Müvekkilimizin babası/annesi, …/…/… tarihinde vefat etmiş olup (ekte ölüm belgesi sunulmuştur)  murisin geride eşi …, kızı  …..…, oğlu …….   ile ilk evliliğinden olma annesiyle/babasıyla beraber yurtdışında yaşayan Türk vatandaşı olmayan oğlu ……….….. kalmıştır.

Mirasçılık belgesi almak amacıyla …/…/… tarihinde … …. Noterliği’ ne başvuruda bulunulmuşsa da yabancı uyruklu mirasçı bulunması nedeniyle mirasçılık belgesi verilmemiştir. Türk Medeni Kanunun “Mirasçılık Belgesi” başlıklı 598. Maddesi “Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir. Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir.” Hükmü uyarınca mirasbırakanın mirasçılarının mirasçılık belgesiyle hüküm altına alınmasının sağlanması için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : HMK, TBK, TMK, ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER            : Ölüm belgesi, kimlik sureti ve her tür yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle muris … …’ın mirasçılarını ve miras hisselerini gösteren mirasçılık belgesinin verilmesine karar verilmesini müvekkil adına vekaleten arz ve talep ederiz…./…/…

İstemde Bulunan Vekili

AV. YUNUS SOYSAL

 

……………. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

İSTEMDE BULUNAN      : …………………….. (TC:………………..)

VEKİLİ                                 : AV. YUNUS SOYSAL

Kavaklıdere Mah. Havuzlu Sk. No:4/13 Çankaya/ANKARA

KONU                                   : Mirasçılık Belgesi Verilmesi İsteminden İbarettir.

AÇIKLAMALAR                :             

İstemde bulunan müvekkilin babası/annesi, …/…/… tarihinde vefat etmiş olup; geriye eşi …, kızı  …, oğlu …….. kalmıştır.

Ancak murisin kızı ….., …/…/… tarihinde ….. Mahkemesinin …/…. E. …./…. K. sayılı ilamı ile mirası reddetmiştir. Mirasçılık belgesi almak amacıyla tarafımızca …/…/… tarihinde … …. Noterliği’ ne yapılan başvuru, nüfus kayıtlarının mirasın reddi durumu bulunması sebebiyle netlik taşımadığı gerekçesiyle reddedilmiştir.

Miras bırakanın mirasçılarının ve hisselerinin belirlenmesi ile bunun mirasçılık belgesiyle hüküm altına alınmasının sağlanması için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : HMK, TBK, TMK, ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER            : Ölüm belgesi, kimlik sureti ve her tür yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle muris … …’ın mirasçılarını ve miras hisselerini gösteren mirasçılık belgesinin verilmesine karar verilmesini müvekkil adına vekaleten arz ve talep ederiz…./…/…

İstemde Bulunan Vekili

AV. YUNUS SOYSAL

 

 

Atanmış Mirasçı Veraset İlamı Dilekçe Örneği

……………. Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesine

DAVACI                                : …………………….. (TC:………………..)

VEKİLİ                                  : AV. YUNUS SOYSAL

Kavaklıdere Mah. Havuzlu Sk. No:4/13 Çankaya/ANKARA

KONU                                   : Atanmış Mirasçılık Belgesi Verilmesi İsteminden İbarettir.

AÇIKLAMALAR                :             

Müvekkil,  ……….. tarihinde vefat eden …. isimli murise  …. Noterliği tarafından re’sen düzenlenen …………. Yevmiye numaralı  ………… tarihli vasiyetname ile mirasçı olarak atanmıştır.

Atanmış mirasçısı oldukları muris …/…/… tarihinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Miras bırakanın önceki evliliğinden olan mirasçıları bulunmakta olup …/…/… tarihinde …… Sulh Hukuk Mahkemesinin ……….. sayılı dosyası ile açılan vasiyetnameye de yasal süre içerisinde herhangi bir itiraz yapılmamış bu suretle vasiyetname kesinleşmiştir. Türk Medeni Kanunun “Mirasçılık Belgesi” başlıklı 598. Maddesinin “Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir.” hükmü ile atanmış mirasçıların mirasçılık belgesi talebi açıkça hüküm altına alınmıştır.

Mirasçılık belgesi verilmesi isteminde bulunulabilmesi için mutlaka miras bırakanla arada irs ilişkisi bulunmasının gerekmediği, atanmış mirasçıların da mirasçı olduğunu gösteren bir belge verilmesini isteyebileceği gözetildiğinde müvekkillerimizin atanmış mirasçı olduklarını ve hisselerini gösteren bir mirasçılık belgesi verilmesini sağlanması için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : HMK, TBK, TMK, ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER            : Ölüm belgesi, kimlik sureti ve her tür yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle muris … …’ın müvekkilin murisin atanmış mirasçısı olduğunu, diğer mirasçılarını, miras hisselerini gösteren mirasçılık belgesinin verilmesine karar verilmesini müvekkil adına vekaleten arz ve talep ederiz…./…/…

Davacı Vekili

AV. YUNUS SOYSAL

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Ankara Miras Avukatı Yunus Soysal, miras hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların yargı mercileri önünde çözülmesine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği sağlamaktadır. Ankara Miras Avukatı Yunus Soysal alanına giren davalarda her tür hukuki süreç takibini yerine getirmektedir. Hukuki süreçlerin Ankara Miras Avukatı ile yürütülmesi ortaya çıkabilecek hak kayıplarının engellenmesinde büyük öneme sahiptir. Sizlerin de Miras Avukatına ihtiyacınız varsa Ankara Miras Avukatı Avukat Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.