Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

 

Bu makalemizde Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesini sizlerle paylaşacağız. Ancak önemle belirtmeliyiz ki Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi düzenlenmesi ve sonrasında yürütülecek süreç hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir Miras Avukatının hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Örneği

(T.M.K. 532 vd. B.K. 511-519, N.K. 60, 72, 73, 78, 84-89)

…………yılı…………ayının…………günü..…/……/……

Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben ……………Noteri …………………………,       …………………adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği ………….. verilmiş ………..gün,……….kayıt ve ……………seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi, ………….mahallesi/köyü    nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra  numaralarında  kayıtlı olup, baba adı ……….,  ana adı ………… doğum tarihi …………. olan ve ……………Vergi Dairesinin …………… sicil numarasında kayıtlı  olduğu anlaşılan ve halen …………….. adresinde oturduğunu,okur yazar olduğunu söyleyen ………………  ile gösterdiği……….. verilmiş  ………..gün,……….kayıt ve …………………… seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi, ………….mahallesi/köyü    nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra  numaralarında  kayıtlı olup, baba adı ……….,  ana adı ………… doğum tarihi …………. olan ve …………Vergi Dairesinin …………… sicil numarasında kayıtlı olduğu anlaşılan ve halen………………adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen……………… birlikte bana başvurarak ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesini istediler.

Her ikisinin de bu işlemi yapma  yeteneğinin  bulunduğunu ve okur yazar olduğunu anladım.

Yanlarında tanık olarak gelenlerden  ve gösterdiği ………….. verilmiş ………..gün, ………..kayıt ve …………………. seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi, ………….mahallesi/köyü    nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra  numaralarında  kayıtlı olup, baba adı ……….,  ana adı ………… doğum tarihinin …………. olduğu anlaşılan  ……………………. adresinde oturduğunu söyleyen, okur yazar ………………………….. ile gösterdiği ………….. verilmiş ………..gün,……….kayıt ve seri ………………. numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi, ………….mahallesi/köyü    nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra  numaralarında  kayıtlı olup, baba adı ……….,  ana adı ………… doğum tarihinin …………. olduğu anlaşılan ……………………. adresinde oturduğunu söyleyen, okur yazar …………………………… tanık olarak geldiklerini söylediler. Her iki tanık birlikte “Bizlerin Türk Medeni Kanununun 536.maddesindeki yasaklı hallerimizin bulunmadığını kabul ve beyan ederiz”  demeleri üzerine kendilerinin tanıklığa engel hallerinin olmadığını anladım.

İlgililerin kimlikleri hakkında ibraz ettikleri belgelerden ve tanıkların beyanlarından kanı sahibi oldum.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapmak isteyenlerden (Bakılacak) ………………….. şu  suretle söze başladı: “(Bu kısma ilgilinin beyanı yazılacak. Bu beyan içinde diğer tarafa bırakılan taşınmaz malların tapu kayıtlarının açıkça belirtilmesi gerekir. Diğer malların cins,para da olabilir,miktar ve nitelikleri yazılır.)” diye sözlerini bitirdi.

Diğer taraf (Bakacak) ………………………. şu suretle söze başladı. “(Bu kısma bakacak kişinin bakılacak kişiyi ölünceye kadar bakıp gözeteceği, hastalandığında tedavi ettireceği ve sair hususlar etraflıca yazılacaktır.)” diye sözlerini bitirdi.

Yazılan sözleşme okunmak üzere kendilerine verildi. Ayrı ayrı okudular. Gerçek isteklerinin tam olarak yazıldığını söyledikten sonra hep birlikte altı imzalandı,  mühürlendi. …………yılı ………… ayının…………günü…/……/……

BAKILACAK                                          BAKACAK                                                NOTER

ADI VE SOYADI                                ADI  VE SOYADI                             ADI VE SOYADI-ÜNVANI

İMZA                                                                  İMZA                                         RESMİ MÜHÜR VE İMZA

Yazılan ölünceye kadar bakma sözleşmesini okuduk. Bu sözleşmenin gerçek isteklerimizi tamamen kapsadığını noter önünde ve aşağıdaki tanıklar huzurunda beyan ederiz. …………yılı………… ayının…………günü.…/……/……

BAKILACAK                                                                                  BAKACAK

ADI VE SOYADI                                                                         ADI  VE SOYADI

İMZA                                                                         İMZA

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi okunmak üzere bakılacak ………………………  ile bakacak  ……………………….’ya ayrı ayrı verildi. Sözleşmeyi her biri ayrı ayrı önümüzde okuduktan sonra, her ikisinin de bize yazılanların gerçek isteklerine uygun olduğunu beyan ettiklerini ve kendilerini bu işlemi yapmaya yeterli (tasarrufa ehil) gördüğümüzü bildiririz. …………yılı …………  ayının…………günü .…/……/……

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Ankara Miras Avukatı Yunus Soysal, miras hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların yargı mercileri önünde çözülmesine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği sağlamaktadır. Ankara Miras Avukatı Yunus Soysal alanına giren davalarda her tür hukuki süreç takibini yerine getirmektedir. Hukuki süreçlerin Ankara Miras Avukatı ile yürütülmesi ortaya çıkabilecek hak kayıplarının engellenmesinde büyük öneme sahiptir. Sizlerin de Miras Avukatına ihtiyacınız varsa Ankara Miras Avukatı Avukat Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.