Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

Ankara İş Hukuku Avukatı

Ankara İşçi ve İşveren Avukatı

İş dünyasında, çalışanların ve işverenlerin haklarını korumak ve iş ilişkilerinin düzenlenmesi büyük önem taşır. Ankara’da iş hukuku konusunda uzmanlaşmış avukat Yunus Soysal, iş davaları ve iş ilişkileri süreçlerinde size profesyonel ve güvenilir bir rehberlik sunar.

Ankara ve ilçelerinde avukatlık görevini icra eden Yunus Soysal, sizlerin her anında hukuksal olarak yardımcı olmaktadır.

Özellikle hukuki olarak bir çok alanda çeşitli çalışmalara katılmış ve başarıyla tamamlamıştır.

İş Hukuku Nedir ?

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri düzenleyen hukuk dalıdır. İş hukuku, işçilerin korunmasını ve iş barışının sağlanmasını amaçlar. İş hukuku, işçilerin çalışma koşullarını, ücretlerini, sosyal haklarını ve işverenle olan ilişkilerini düzenler. İş ilişkilerini düzenleyen hukuki kuralları inceleyen ve işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. İşçi hakları, iş sözleşmeleri, iş güvenliği, işten çıkarmalar, sendika hakları ve benzeri konuları içerir. 

Çalışma hayatı, işçiler ve işverenler arasında mevzuat ve sözleşmelerle de belirlenmiş olsa, çıkar aykırılıkları nedeniyle çıkan uyuşmazlıklara sahne olmaktadır. Her insan ilişkisi gibi, işçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisinde uyuşmazlıkların çıkması doğal ve kaçınılmazdır. İşçiler ve işverenler arasındaki ilişki yasalar, toplu iş sözleşmeleri ve hizmet akitleri ile düzenlenmektedir. Ülkemizde, İşçi ve işveren tarafı karşılıklı olarak ekonomik durumlarını ve mesai koşullarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. İş Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde iş davalarını görmek üzere bir Asliye Hukuk Mahkemesi görev yapar.

4857 sayılı İş Kanununda yer alan hükümler ile iş ilişkisi sebebiyle iş akdinden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarının iş mahkemesince çözümlenmesi öngörülmüştür. Hizmet sözleşmesini öteki iş görme sözleşmelerinden ayıran “bağımlılık” unsuru, işçinin işini, işverenin direktifi ve denetimi altında ona bağlı olarak yerine getirmesini gerektirmektedir. Bu kapsamda bir uyuşmazlığın  iş hukuku uyuşmazlığı kapsamında değerlendirilebilmesi için taraflar arasında hizmet sözleşmesi ilişkisinin bulunması yeterli olup, hizmet sözleşmesinin yazılı yapılmış olması şart değildir. Bu nedenle fiili çalışmanın bir ücret karşılığı yapılmasının olağan bulunması yeterlidir.

Ankara İşçi ve İşveren Avukatı Nedir ?

Ankara işçi ve işveren hukuku avukatları, iş hukuku alanında Ankara’da uzmanlaşmış avukatlardır. Bu alanda uzmanlaşmış avukatlar, başta Ankara’da olmak üzere, iş ilişkileri, iş sözleşmeleri, işçi hakları, iş güvenliği, işten çıkarmalar, sendika ilişkileri gibi konularda müvekkillerine profesyonel olarak uzman destek olmaktadırlar.

Kısacası, Ankara’da işçi ve işveren avukatları, çalışma hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardır. Çalışma hukuku, iş ilişkileri, iş sözleşmeleri, işçi hakları, iş güvenliği, işten çıkarmalar, sendika ilişkileri gibi konuları kapsayan bir hukuk dalıdır. İşçi ve işveren avukatları, bu alanda sahip oldukları bilgi ve deneyimleri kullanarak müvekkillerini hukuki konularda danışmanlık yapar ve hukuki süreçlerde temsil ederler.

Ankara İş Avukatı – Ankara İşçi Avukatı Yunus Soysal, işçi ve işveren ilişkisinden doğan uyuşmazlıkların yargı mercileri önünde çözülmesine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği sağlamaktadır. Ankara İş Avukatı – Ankara İşçi Avukatı Yunus Soysal alanına giren davalarda her tür hukuki süreç takibini yerine getirmektedir. Hukuki süreçlerin İş Avukatı ile yürütülmesi ortaya çıkabilecek hak kayıplarının engellenmesinde büyük öneme sahiptir.

Ankara İş hukuku avukatı ne yapar ?

Ankara iş hukuku avukatları, işçilerin iş sözleşmesinden kaynaklanan tüm haklarını korumak için çalışırlar. Bu haklar arasında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti, mobbing, ayrımcılık, iş sağlığı ve güvenliği gibi konular yer alır.

Ankara işveren avukatları ise, işverenlerin iş hukuku alanındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olurlar. Bu yükümlülükler arasında işçilerin işe alınması, işten çıkarılması, iş sözleşmesinin düzenlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınması gibi konular yer alır.

Kısacası, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenlerler. Bu alandaki anlaşmazlıkları çözmek ve yasal haklarını korumak için işçi ve işverenler Ankara İş Hukuku avukatlarından yardım alabilirler.

Ankara İş Hukuku Avukatı Nasıl Seçilir ?

Avukatlıkta branşlaşma aslen söz konusu değildir. Fakat avukatların iş hukuku alanında uzmanlaşması ve iş hukuku avukatı, işçi avukatı, işveren avukatı olarak hizmet vermesi mümkündür. Seçeceğiniz avukatın bu alanlarda uzmanlaşması ve derin bilgi sahibi olması olası hak kayıplarının önüne geçmenizi sağlar. Ankara iş hukuku avukatı seçerken bu konuya dikkat etmek çok önemlidir.

Avukatın iş hukuku konusunda uzmanlaşması, geçmiş tecrübelerinin bulunması ve yeterli eğitimi görmüş olması gerekir. Aynı zamanda iletişim becerilerine sahip olması, etik değerlere sahip olması, dürüst ve mesleğine saygılı olması, iş hukuku alanında uzmanlaşması kadar önemlidir.

İş Hukuku Davaları Nelerdir ?

İş hukuku davaları, iş ilişkileri ve çalışma ortamlarıyla ilgili yasal konularda ortaya çıkabilen hukuki anlaşmazlıkları içerir. İş hukuku davaları genellikle işçi ve işveren arasındaki hak ve sorumlulukları düzenleyen mevzuat çerçevesinde ortaya çıkar. Bazı iş hukuku davaları şunlardır:

Kıdem Tazminatı Davası

Kıdem tazminatı, bir işçinin işvereni tarafından işten çıkarılması durumunda, işçinin çalıştığı süreye bağlı olarak alacağı bir tazminatı ifade eder

Kıdem tazminatı davasının açılabilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

 • İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmadan feshedilmiş olması gerekir.
 • İşçinin en az bir yıl kıdeme sahip olması gerekir.
 • İşçinin iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte işsiz olması gerekir.

Kıdem tazminatı davasının açılabilmesi için işçinin öncelikle işverene ihtar çekerek kıdem tazminatını talep etmesi gerekir. İşverenin bu ihtara rağmen kıdem tazminatını ödememesi durumunda, işçi iş mahkemesinde kıdem tazminatı davası açabilir. Kıdem tazminatı dilekçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

İşe İade Davası

İşe iade davası, bir işçinin işveren tarafından haksız veya hukuksuz bir şekilde işten çıkarılması sonrasında, işe geri dönme talebiyle açılan bir hukuki süreçtir. İşe iade davası, işçinin iş sözleşmesinin geçerli bir neden olmaksızın feshedildiği durumlarda açılabilir. 

İşe iade davasının açılabilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

 • İş sözleşmesinin işveren tarafından fesh edilmiş olması gerekir.
 • İşçinin iş güvencesi kapsamında olması gerekir.
 • İşçinin fesihten önce en az 6 ay kıdeme sahip olması gerekir.

İşe iade davası ve dilekçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası

5510 sayılı kanun madde 13’de e iş kazası; “…meydana gelen ve sigortalıyı hemen
veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olay” olarak tarif
edilmiştir. Bu nedenle iş kazası nedeniyle tazminat davası, bir işçinin işyerinde geçirdiği kaza sonucu oluşan zararların telafi edilmesi amacıyla açılan hukuki bir süreçtir. 

ş kazası nedeniyle tazminat davası açabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

 • İş kazasının gerçekleşmiş olması gerekir.
 • İş kazasının işçinin işyerinde veya işyeri sayılan yerlerde meydana gelmiş olması gerekir.
 • İş kazasının işçinin işverenin kusurundan kaynaklanmış olması gerekir. 

Ayrıca iş kazası nedeniyle işçiye ödenebilecek tazminat türleri şunlardır:

 • Maddi tazminat: İş kazasının işçinin maddi zararlarına yönelik olarak ödenen tazminattır. Maddi tazminat, işçinin tedavi masrafları, geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri, sakatlık indirimi, ek kazanç kaybı, ölüm tazminatı gibi unsurları içerebilir.
 • Manevi tazminat: İş kazasının işçinin manevi zararlarına yönelik olarak ödenen tazminattır. Manevi tazminat, işçinin acı, elem, keder, üzüntü gibi duygusal zararlarını telafi etmek amacıyla ödenir.

Ankara iş kazası tazminat davaları, olayın karmaşıklığına ve taraflar arasındaki anlaşmazlığın büyüklüğüne bağlı olarak değişen süreçlere sahiptir. İşçi, bu süreçte bir avukattan hukuki destek alabilir ve dava sürecini daha etkili bir şekilde yönetebilir.

İş Hukuku Davaları Ne Kadar Sürer?

İş hukuku davalarının ne kadar süreceği bir çok faktöre bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak davaların süresi 1 yıl ile 2 yıl arasında sürmektedir. Ancak her dava benzersizdir ve sürecin tam olarak ne kadar süreceğini belirlemek için bir avukatın danışmanlığı önemlidir.

Neden Ankara İş Avukatı – Ankara İşçi Avukatı Yunus Soysal ?

Ankara İşçi Avukatı Yunus Soysal, 4857 sayılı İş Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Deniz İş Kanunu, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve özel nitelikteki bir çok kanun çerçevesinde İş Hukuku uyuşmazlıklarının çözümünde tarafların sahip olduğu haklar kapsamında vekillik görevini yerine getirerek faaliyetlerine devam etmektedir.

Ankara İş Davalarında Uzmanlık

İş hayatında, anlaşmazlıklar ve uyuşmazlıklar sıklıkla karşılaşılabilir. İş davaları, işçi-işveren ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıkların yargı yoluyla çözümlenmesini içerir. Avukat Yunus Soysal, iş davalarında müvekkillerine uzmanlıkla rehberlik eder ve müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde koruyarak adil bir sonuca ulaşmalarına yardımcı olur.

İş Güvencesi ve Kıdem Tazminatı

İş güvencesi, çalışanların iş yerinden haklı bir neden olmadan çıkarılamamasını içeren bir hukuki kavramdır. Ayrıca, iş ilişkilerinin sona ermesi durumunda çalışanların kıdem tazminatı hakları da önemlidir. Avukat Yunus Soysal, iş güvencesi ve kıdem tazminatı gibi konularda müvekkillerine detaylı bilgi verir ve haklarını savunur.

Yunus Soysal İle İletişime Geçin

Eğer Ankara’da iş hukuku veya iş davalarıyla ilgili hukuki danışmanlık veya temsil ihtiyacınız varsa, avukat Yunus Soysal ile iletişime geçmek için www.yunussoysal.av.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. İş hayatındaki hukuki süreçlerde size en iyi hizmeti sunacak olan avukat Yunus Soysal, iş ilişkilerinizin güvende olmasını sağlamak için burada.

Sıkça Sorulan Sorular

Her davanın kendine özgü özellikleri olduğu için ücretlendirme konusunda belirli fiyatlar konuşmak pek mümkün değildir. Size yardımcı olabilmemiz için detayları paylaşabilir veya bir görüşme ayarlayabilirsiniz.

Avukatlıkta branşlaşma olmadığı için davalara her avukat bakabilir. Ancak iş hukuku alanında eğitim almış ve bu alanda uzmanlaşmış avukatların tercih edilmesi doğru olur.

Av. Yunus SOYSAL

Avukata Mı İhtiyacınız Var?

Ankara’da uzun yıllardır görev yapan Av. Yunus Soysal sizlere hukuksal süreçlerde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Telefon

0 (506) 843 20 09

E-posta

info@yunussoysal.av.tr

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.