Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Hukuku & Avukatı

Avukat Yunus Soysal’ın hizmetleri arasında öne çıkan Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru konusundaki uzmanlığıyla, temel hak ve özgürlüklerin korunması için size özel hukuki danışmanlık sunmaktadır.

Ankara ve ilçelerinde avukatlık görevini icra eden Yunus Soysal, sizlerin her anında hukuksal olarak yardımcı olmaktadır.

Özellikle hukuki olarak bir çok alanda çeşitli çalışmalara katılmış ve başarıyla tamamlamıştır.

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru | Avukat Yunus SOYSAL | Ankara Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Avukatı

Anayasa Mahkemesi nezdinde yapılan bireysel başvuru, temel hak ve hürriyetlerin devletin işlem, fiil ya da ihmali sebebiyle ihlal edilen kişilerin tüm kanun yollarını kullanıp tükettikten sonra başvurabilecekleri istisnai bir hak arama yolu, olarak düzenlenmiş hukuki bir müessesedir.

Vatandaşlar, Anayasa ile korunan temel hak özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamına giren herhangi birinin ihlal edilmesi halinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaparak hak ihlalinin tespitini isteyebilirler. Bu açıdan ihlal edildiği ileri sürülen temel hak ve hürriyetlerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin kapsamında bulunması bir zarurettir. Aksi halde yapılan başvuru Anayasa Mahkemesince kabul göremeyecektir.

Bireysel Başvuru yoluna başvurarak hak elde etmeye çalışmak prosedür ve verilecek karar itibarı ile diğer hak arama yollarından ayrılır. Bireysel başvurunun Anayasa Mahkemesi önünde ileri sürülebilmesinin nedeni, öncelikle Anayasada koruma altına alınmış temel hak ve hürriyetlere aykırılık gerçekleşmişse ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmaktır.

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru dava dosyaları içerik itibari ile dikkat edilmesi gereken bir çok hususu içeren, teknik ve hukuki bilginin gerektiği davalardır. Bu sebeple Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru davasının alanında yetkinliği bulunan bir Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Avukatı vasıtasıyla takip edilmesi gerekmektedir.

Ankara Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Avukatı Yunus Soysal, hukuka aykırı iş işlemler nedeniyle  Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru uyuşmazlıklarının yargı mercileri önünde çözülmesine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği sağlamaktadır. Ankara Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Avukatı Yunus Soysal alanına giren davalarda her tür hukuki süreç takibini yerine getirmektedir. Hukuki süreçlerin Ankara Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Avukatı ile yürütülmesi ortaya çıkabilecek hak kayıplarının yaşanmaması büyük önem arz etmektedir.

Neden Ankara Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Avukatı Yunus Soysal ?

Avukat Yunus Soysal, Anayasa ve özel nitelikli kanunlar çerçevesinde Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Hukuku uyuşmazlıklarının çözümünde tarafların sahip olduğu haklar kapsamında vekillik görevini yerine getirerek faaliyetlerine devam etmektedir.

Avukat Yunus Soysal tarafından Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Hukuku Alanında Verilen Dava Hizmetlerden Bazıları Şunlardır:

 • Yaşama Hakkının İhlali Nedeniyle Bireysel Başvuru
 • İşkence Ve Eziyet Yasağı İhlali Nedeniyle Bireysel Başvuru
 • Zorla Çalıştırma Yasağı, İhlali Nedeniyle Bireysel Başvuru
 • Kişi Hürriyeti Ve Güvenliği, İhlali Nedeniyle Bireysel Başvuru
 • Hak Arama Hürriyeti, İhlali Nedeniyle Bireysel Başvuru
 • Suç Ve Cezaların Kanuniliği İlkesi İhlali Nedeniyle Bireysel Başvuru
 • Özel Hayata, Aile Hayatına Saygı İlkesi İhlali Nedeniyle Bireysel Başvuru
 • Düşünce, Din Ve Vicdan Hürriyeti İhlali Nedeniyle Bireysel Başvuru
 • Düşünceyi Açıklama Ve Yayma Hürriyeti İhlali Nedeniyle Bireysel Başvuru
 • Toplantı Ve Örgütlenme Hürriyeti İhlali Nedeniyle Bireysel Başvuru
 • Mülkiyet Hakkı İhlali Nedeniyle Bireysel Başvuru
 • Eşitlik Ve Etkili Başvuru Hakkı İhlali Nedeniyle Bireysel Başvuru
Av. Yunus SOYSAL

Avukata Mı İhtiyacınız Var?

Ankara’da uzun yıllardır görev yapan Av. Yunus Soysal sizlere hukuksal süreçlerde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Telefon

0 (506) 843 20 09

E-posta

info@yunussoysal.av.tr

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.