Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku & Avukatı

İş dünyasında, şirketlerin faaliyetlerini yürütürken karşılaşabileceği pek çok hukuki konu vardır. Şirketlerin kuruluşu, yönetimi, sözleşmeler ve diğer ticari işlemler Ankara şirketler hukuku kapsamında değerlendirilir. Ankara’da şirketler hukuku konusunda uzmanlaşmış avukat Yunus Soysal, şirketlerin hukuki danışmanı olarak size profesyonel ve güvenilir bir rehberlik sunar.

Ankara ve ilçelerinde avukatlık görevini icra eden Yunus Soysal, sizlerin her anında hukuksal olarak yardımcı olmaktadır.

Özellikle hukuki olarak bir çok alanda çeşitli çalışmalara katılmış ve başarıyla tamamlamıştır.

Şirketler Hukuku| Avukat Yunus SOYSAL | Ankara Şirket Avukatı

Ankara Şirket Avukatı Yunus Soysal, Türk Ticaret Kanunu kapsamında ticari işletmelere, adi, limited ve anonim şirketlere Şirketler Hukuku alanında yürütülmesi gerekli yargılama öncesi ve yargılama süresi boyunca her tür hukuksal desteği sağlamaktadır. Bu kapsamda firma olağan ve olağanüstü genel kurullarının yapılması ve burada alınacak kararlar ile firmaların olası dava süreçleri yürütülmektedir.

Avukat Yunus Soysal anonim, limited, kollektif ve adi şirketler ile TTK da bunlar ile birlikte sayılan kooperatiflerin yasal olarak takip etmesi gereken işleri kanunda yazılı sürelerde yerine getirmekte ve danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Şirketlerin kendilerine münhasır yapısı gözetilerek hedef ve amaçları doğrultusunda firma işleyişine yardımcı olunmakta, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde yapılacak işlemler takip edilmekte ve olası uyuşmazlık halinde arabuluculuk ve dava aşamasında firma temsili sağlanmaktadır.

Ticari hayatta ortaya çıkan ve mücadele edilmesi gereken yenilikler, işletmeler arası olarak nitelendirilen, şirketler topluluklarının artması ve genel ekonomi içinde birbirinden bağımsız karar alan ve uygulayan üniteler olmaktan çıkması ve bu süreçlerin hukuksal destek gerektirmesi Şirket Avukatı ile çalışılmasını gerekli kılmaktadır.

Ankara Şirket Avukatı Yunus Soysal, firma işleyişi ve ticari işlerinden doğan uyuşmazlıkların yargı mercileri önünde çözülmesine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği sağlamaktadır. Ankara Şirket Avukatı Yunus Soysal alanına giren davalarda her tür hukuki süreç takibini yerine getirmektedir. Hukuki süreçlerin Şirket  Avukatı ile yürütülmesi ortaya çıkabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesinde büyük önem arz etmektedir.

Neden Ankara Şirket Avukatı Yunus Soysal ?

Avukat Yunus Soysal, Türk Ticaret Kanunu ve özel nitelikli kanunlar çerçevesinde Şirketler Hukuku uyuşmazlıklarının çözümünde tarafların sahip olduğu haklar kapsamında vekillik görevini yerine getirerek faaliyetlerine devam etmektedir.

Avukat Yunus Soysal tarafından Şirketler Hukuku Alanında Verilen Dava Hizmetlerden Bazıları Şunlardır:

  • Şirket ortaklığından çıkarma davası
  • Şirket İflas Davası
  • Menfi Tespit Davası
  • İtirazın İptali Davası
  • Ortaklığa Payına İlişkin Tazminat Davası
  • Şirketlerin feshi davaları
  • Denetçi Aleyhine Açılacak Tazminat Davaları
  • Genel kurul kararlarının iptali davaları
  • Haksız Rekabet Davaları
  • Ticaret Kanunundan Doğan Tüm İhtilaflar

Ankara Şirketler Hukuku Nedir?

Ankara şirketler hukuku, şirketlerin ticari faaliyetlerini düzenleyen ve şirketlerin kuruluşundan sonlanmasına kadar pek çok hukuki konuyu içeren bir hukuk dalıdır. Şirketlerin tescil işlemleri, kuruluş sözleşmeleri, genel kurul toplantıları, hisse devirleri, birleşme ve devralmalar gibi pek çok işlem, şirketler hukuku alanına girer. Avukat Yunus Soysal, şirketinizin hukuki ihtiyaçlarını anlar ve güncel mevzuata uygun bir şekilde rehberlik sağlar.

Şirketler Avukatı: Avukat Yunus Soysal

Ankara’da şirketler avukatı olarak uzmanlaşmış olan avukat Yunus Soysal, iş dünyasındaki müvekkillerine ticari işlemler sırasında kapsamlı bir hizmet sunar. Şirketlerin hukuki ihtiyaçlarını anlayışla ele alır ve müvekkillerinin ticari başarıları için hukuki çözümler geliştirir. Şirketinizi yasal olarak güvence altına alarak, hukuki riskleri en aza indirmek için yanınızdadır.

Şirket Kuruluşu ve Sözleşmeler

Yeni bir şirket kurmak veya mevcut şirketinizi yeniden yapılandırmak büyük bir sorumluluktur. Şirketinizin kuruluş süreci ve ana sözleşmesi, gelecekteki başarı için önemlidir. Avukat Yunus Soysal, şirket kuruluş sürecinde size yol gösterir ve şirket sözleşmelerini hukuki açıdan güvence altına alır.

Yunus Soysal ile İletişime Geçin

Eğer Ankara’da şirketler hukuku veya şirketler avukatıyla ilgili hukuki danışmanlık veya temsil ihtiyacınız varsa, avukat Yunus Soysal ile iletişime geçmek için www.yunussoysal.av.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Şirketinizin hukuki ihtiyaçlarında size profesyonel bir rehberlik sunacak olan avukat Yunus Soysal, iş dünyasındaki başarınıza katkıda bulunmak için burada.

Av. Yunus SOYSAL

Avukata Mı İhtiyacınız Var?

Ankara’da uzun yıllardır görev yapan Av. Yunus Soysal sizlere hukuksal süreçlerde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Telefon

0 (506) 843 20 09

E-posta

info@yunussoysal.av.tr

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.