Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

İcra Hukuku

İcra Hukuku & Avukatı

Avukat Yunus Soysal’ın hizmetleri arasında yer alan icra hukuku alanında, alacaklarınızı korumak ve hukuki süreçleri etkili bir şekilde yönlendirmek için size özel çözümler sunmaktadır.

Ankara ve ilçelerinde avukatlık görevini icra eden Yunus Soysal, sizlerin her anında hukuksal olarak yardımcı olmaktadır.

Özellikle hukuki olarak bir çok alanda çeşitli çalışmalara katılmış ve başarıyla tamamlamıştır.

İcra Hukuku| Avukat Yunus SOYSAL | Ankara İcra Avukatı

Borçluların, borçlandıkları bedeli esasen herhangi bir cebrî icra işlemi ile karşılaşmadan, kendi istekleri ile yerine getirmeleri gerekir. Bu nedenle, borçlu borcunu rızası ile yerine getirmezse alacaklılara, alacaklarını Devlet kuvveti ile borçlunun malvarlığından parasal olarak tahsil etme hakkı tanınmıştır. Yani devletin cebrî icra organları, borçlunun mallarına hukuken el koyar (yani haczeder), bu malları satar (paraya çevirir) ve satış bedelinden alacaklıya alacağını öder.

İcra ve iflâs hukuku (cebrî icra hukuku veya takip hukuku), borçluyu malvarlığı ile sorumlu tutar. İcra ve iflâs hukuku, maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin Devlet kuvveti yardımı ile fiilen gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyet olarak tanımlanabilir.

Hukuk devletinin bir gereği olarak hakkın icrası, hakkı bulunduğunu iddia eden tarafça bizzat değil; devletin öngörmüş olduğu yolla icra dairesi tarafından, kapsamı kanunla belirlenmiş usulle yerine getirilir. Güncel hukuk sistemimizde borçlunun sadece malvarlığı ile sorumluluğu kabul edilmiştir. Bu nedenle borçlunun borcunu ödememesi nedeniyle hürriyetinin kısıtlanması (yani hapsi) mümkün değildir.

İcra dava dosyaları içerik itibari ile dikkat edilmesi gereken bir çok hususu içeren, teknik ve hukuki bilginin gerektiği davalardır. Bu sebeple İcra davasının alanında yetkinliği bulunan bir İcra Avukatı vasıtasıyla takip edilmesi gerekmektedir.

Ankara İcra Avukatı Yunus Soysal, İcra uyuşmazlıkların icra dairesi vasıtasıyla yahut yargı mercileri önünde çözülmesine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği sağlamaktadır. Ankara İcra Avukatı Yunus Soysal alanına giren davalarda her tür hukuki süreç takibini yerine getirmektedir. Hukuki süreçlerin Ankara İcra Avukatı ile yürütülmesi ortaya çıkabilecek hak kayıplarının engellenmesinde büyük öneme sahiptir.

Neden Ankara İcra Avukatı Yunus Soysal ?

Avukat Yunus Soysal, Türk Borçlar Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ve özel nitelikli kanunlar çerçevesinde İcra Hukuku uyuşmazlıklarının çözümünde tarafların sahip olduğu haklar kapsamında vekillik görevini yerine getirerek faaliyetlerine devam etmektedir.

Avukat Yunus Soysal tarafından İcra Hukuku Alanında Verilen Dava Hizmetlerden Bazıları Şunlardır:

 • İlamlı Takip
 • Kambiyo Senedi İcra Takibi
 • İlamsız Takip
 • İstirdat davası
 • Menfi tespit davaları
 • İtirazın iptali davaları
 • İhtiyati haciz davaları
 • İtirazın kaldırılması davaları
 • Karşılıksız çek davaları
 • Borçtan kurtulma davası
 • Memur muamelesi şikâyet davası
 • İstihkak davası
 • Tasarrufun iptali davaları
 • Rehinin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi
Av. Yunus SOYSAL

Avukata Mı İhtiyacınız Var?

Ankara’da uzun yıllardır görev yapan Av. Yunus Soysal sizlere hukuksal süreçlerde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Telefon

0 (506) 843 20 09

E-posta

info@yunussoysal.av.tr

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.