Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

İdare Hukuku

İdare Hukuku & Avukatı

Avukat Yunus Soysal’ın hizmetleri arasında özel uzmanlığıyla öne çıkan İdare Hukuku alanında size özgün ve etkili çözümler sunmaktadır.

Ankara ve ilçelerinde avukatlık görevini icra eden Yunus Soysal, sizlerin her anında hukuksal olarak yardımcı olmaktadır.

Özellikle hukuki olarak bir çok alanda çeşitli çalışmalara katılmış ve başarıyla tamamlamıştır.

İdare Hukuku | Avukat Yunus SOYSAL | Ankara İdare Avukatı

İdare hukuku, kamu kurumları ve geniş anlamı ile idarenin ortaya koyduğu yahut işlem tesis ettiği/etmediği durumlarda bir tarafının kamu gücünün diğer tarafının ise özel kişilerin oluşturduğu bir hukuk dalıdır. Ülkemizde 9 adet bölge idare mahkemesinin bulunduğu her ilde ilk derece idare ve vergi mahkemesi de bulunmaktadır. Bunun dışındaki birçok ilde de ilk derece idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri bulunmaktadır.

İlk derece idare ve vergi mahkemelerinde konusuna göre idari uyuşmazlıklara (dava konusu işlemlerin iptali istemlerine ya da tam yargı davalarına) ve vergi davalarına bakılmaktadır. Bu davalarda verilen kararlara karşı ise istinaf ya da temyiz yoluna başvurulmaktadır.

İdare Mahkemelerinin Görevleri 2576 sayılı Kanunun 5. maddesinde sayılmıştır. İdare mahkemeleri idari yargı yerlerindeki genel görevli mahkemelerdir. Bir başka deyişle, kural olarak bir dava vergi mahkemesinin görevine ya da ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay’ın görev alanına girmediği takdirde idare mahkemesi görevli mahkemedir.

İdari yargı mercilerinde yazılı yargılama usulü geçerlidir. Yazılı Yargılama usulünün uygulanması sebebi ile idari dava dilekçesinin bir takım özellikleri taşıması gerekir. Bu hususta İdare Avukatı ile çalışılarak danışmanlık/avukatlık hizmeti alınması önemlidir.

Ankara İdare Avukatı Yunus Soysal, idarenin sebep olduğu iş ve işlemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı mercileri önünde çözülmesine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği sağlamaktadır. Ankara İdare Avukatı Yunus Soysal alanına giren davalarda her tür hukuki süreç takibini yerine getirmektedir. Hukuki süreçlerin İdare Avukatı ile yürütülmesi ortaya çıkabilecek hak kayıplarının engellenmesinde büyük önem arz etmektedir.

Neden Ankara İdare Avukatı Yunus Soysal ?

Avukat Yunus Soysal, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve özel nitelikteki bir çok kanun çerçevesinde İdare Hukuku uyuşmazlıklarının çözümünde tarafların sahip olduğu haklar kapsamında vekillik görevini yerine getirerek faaliyetlerine devam etmektedir.

Avukat Yunus Soysal tarafından İdare Hukuku Alanında Verilen Dava Hizmetlerden Bazıları Şunlardır:

 • İptal Davaları
 • Memurların Parasal Haklarına İlişkin İşlemlerden Doğan Davalar
 • Memur Özlük Hakları İle İlgili Davalar
 • Geçici Görevlendirme Kararının İptali Davası
 • Memur Atama İşlemlerinin İptali Davası
 • Disiplin Cezasının İptali Davası
 • Tam Yargı Davaları
 • İmar Mevzuatından Kaynaklanan İdari Davalar
 • İmar Para Cezasın İptali Davası
 • Yıkım Kararının İptali Davası
 • Yükseköğretim İşlerinden Kaynaklanan Davalar
 • Tıbbi Müdahale İşlemlerinden Kaynaklı Tam Yargı Davaları
 • Emniyet Hizmetleriyle ilgili Kusurlardan Doğan Davalar
 • Karayollarındaki Kusurlardan Doğan Zararların Tazmini İstemi
 • Terörle Mücadele İşlerinden Kaynaklı Zararlarla İlgili Davalar
 • Belediye Hizmetindeki Aksaklık Nedeniyle Tam Yargı Davaları
 • Adalet Bakanlığı ve Cezaevi Müdürlüğünün Hizmetlerinden Kaynaklı Tam Yargı Davaları
 • Nüfus Hizmetleri Nedeniyle Doğan Zararlarda Tam Yargı Davaları
 • Kolluk Kuvvetlerinin Orantısız Müdahalesi Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davaları
 • Sel Baskını Nedeniyle Doğan Zarara İlişkin Tam Yargı Davaları
 • Ecrimisil İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar
 • Kamulaştırma İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar
 • Kültür ve Tabiat Varlıkları Davaları
 • Madenlerle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar
 • Kıyı İlgili İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar
 • İdari Para Cezalarından Kaynaklanan Davalar
 • Mera İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar
 • Ormanlarla ilgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İptali İşleminin İptali Davası
Av. Yunus SOYSAL

Avukata Mı İhtiyacınız Var?

Ankara’da uzun yıllardır görev yapan Av. Yunus Soysal sizlere hukuksal süreçlerde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Telefon

0 (506) 843 20 09

E-posta

info@yunussoysal.av.tr

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.