Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

Kooperatif Hukuku

Kooperatif Hukuku & Avukatı

Ankara’da hizmet veren avukat Yunus Soysal, Kooperatif Hukuku konusundaki derin bilgisi ve deneyimiyle sizlere çözüm odaklı hukuki destek sunmaktadır.

Ankara ve ilçelerinde avukatlık görevini icra eden Yunus Soysal, sizlerin her anında hukuksal olarak yardımcı olmaktadır.

Özellikle hukuki olarak bir çok alanda çeşitli çalışmalara katılmış ve başarıyla tamamlamıştır.

Kooperatif Hukuku | Avukat Yunus SOYSAL | Ankara Kooperatif Avukatı

Gerçek ve tüzel kişilerin; ekonomik fayda ve menfaatlerini, özel yahut mesleki ihtiyaçlarını emek, maddi yardımlar ve dayanışma ile karşılamak amacıyla bir araya gelmesi neticesinde oluşan tüzel kişiliği bulunan değişir ortak yapısına sahip değişen miktarlarda sermayeye sahip ortaklığa kooperatif denmektedir.

Kooperatifler Kanunu’nun birinci maddesindeki tanıma baktığımızda, kooperatif ortaklarının gerçek kişiler veya tüzel kişiler olabileceği belirtilmiştir. Tüzel kişiler ibaresi ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri ayrımı yapılmaksızın tüm tüzel kişilerin kooperatif kurucusu veya ortağı olmaları mümkündür.

Nitekim Kanunun 9. maddesinde, Kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinin amaçları yönünden ilgilendikleri kooperatiflerin bir araya gelmesine yardımcı olabilecekleri, liderlik edebilecekleri ve üye olabilecekleri açıkça ifade edilmiştir.

Kooperatifçilikteki açık kapı ilkesinin bir sonucu olarak, ortak sayısı ve ortağın değişir olması da kabul edilmiştir. Kanunda “değişir ortaklı” denilmekle hem üye sayısının ve hem de kooperatif payına sahip olan ortağın değişebileceği ilkesi benimsenmiştir. Yani, birinci halde ortak sayısında bir artma veya azalma ve bunun bir sonucu olarak da kooperatifin sermayesi değişirken, ikinci halde sermaye sabit kalmakta, sadece ortağın kendisi değişmektedir. Ancak; yapı kooperatiflerinde, ortak sayısının genel kurulca belirlenmesi yasal bir zorunluluk olduğundan (KK.m.8/3), belirlenen sayıyı aşacak şekilde ortak sayısının değişmesi mümkün değildir.

Buna rağmen her halde, kooperatiflerde ortak sayısının yediden az olması söz konusu değildir. Kanunun birinci maddesinde yapılan tanımda, kooperatiflerin “değişir sermayeli” olacağı da belirtilmiştir. Bundan maksat, ortakların taahhüt ettikleri ve ödedikleri sermaye miktarının değişebileceğidir. Hatta KK’nin 2/3 fıkrasında “Sermaye miktarı sınırlandırılarak kooperatif kurulamaz” hükmü ile sermaye miktarının sınırlandırılması yasaklanmıştır.

 

Neden Ankara Kooperatif Avukatı Yunus Soysal ?

Avukat Yunus Soysal, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde Kooperatif Hukuku uyuşmazlıklarının çözümünde tarafların sahip olduğu haklar kapsamında vekillik görevini yerine getirerek faaliyet göstermektedir.

Avukat Yunus Soysal tarafından Kooperatif Hukuku Alanında Verilen Dava Hizmetlerden Bazıları Şunlardır:

 • Kooperatif Yönetim Kurulu Kararının İptali
 • Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklı İcra Takibi ve İtirazın İptali Davası
 • Kooperatif Borcunun Üye Yahut Kefilden Tahsili Davası
 • Kooperatif Ortaklığından Çıkarma Davası
 • Kooperatif Ana Sözleşmesinin Tadili
 • Kooperatif Ortaklığının Haczi
 • Kooperatiflerde Ferdileşme ve Tasfiye
 • Kooperatifin İhyası
 • Kooperatif Üyeliğinin Tespiti
 • Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklı Menfi Tespit
 • Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali
Av. Yunus SOYSAL

Avukata Mı İhtiyacınız Var?

Ankara’da uzun yıllardır görev yapan Av. Yunus Soysal sizlere hukuksal süreçlerde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Telefon

0 (506) 843 20 09

E-posta

info@yunussoysal.av.tr

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.